Certifikat och CE-märkning

CE-märkning enligt EN 1090-1

Från och med 1 juli 2014 måste alla produkter i stål som är avsedda för stålkonstruktioner vara CE-märkta enligt EN 1090-1. CE-märkningen omfattar bärverksdelar av stål och aluminium vilket kan innefatta små detaljer så som skruv/mutter till sammansatta stora produkter så som fackverk. 

Bland Nordic Fastening Group CE-märkta produkter finns:

  • CE-märkt gängstång
  • CE-märkta grundbultar
  • CE-märkta dragstagskomponenter
  • Stålbyggnadsskruv enligt EN 15048-1

Eftersom vår fabrik NFG sp.zo.o är certifierad mot EN 1090-1 och ISO 3834 kan vi också CE-märka våra svetsade detaljer.

Genom vårt FPC-system (Factory Production Control) har vi full kontroll på fästelementens mekaniska egenskaper hela vägen från fabriken till vårt eget laboratorium där vi kontrollerar och gör en slutlig granskningen av de dokument som är kopplade till produkten.

Du kan alltid vara säker på att NFG:s produkter uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 när det gäller:

  • Hållfasthet
  • Slagseghet
  • Brottförlängning
  • Svetsbarhet och 
  • Krav på beständighet

Nordic Fastening Groups certifiering är utförd av A3Cert.

Dokumentation & Certifikat

Här hittar du intyg som visar att våra produkter håller den kvalitet vi garanterar. 

Deklaration om överensstämmelse.

Alla NFG:s produkter levereras med kostnadsfria certifikat enligt EN 10204:2005 3.1. ”Enbart CE-märkta produkter har garanterat 3.1”