Certifikat och CE-märkning

CE-märkning enligt EN 1090-1

Från och med 1 juli 2014 måste alla produkter i stål avsedda för stålkonstruktioner, från skruvar och tillsatsmedel för svetsning till sammansatta produkter, ha CE-märkning enligt EN 1090-1.

Nordic Fastening Group levererar  CE-märkt gängstång, CE-märkta grundbultar och CE-märkta dragstagskomponenter enligt EN 1090-1. 
Vår egen fabrik NFG sp.zo.o är sedan 2013 certifierade mot EN 1090-1 och ISO 3834 vilket innebär att vi kan CE-märka våra svetsade detaljer.

Tack vare vårt FPC-system har vi full kontroll på fästelementens mekaniska egenskaper - från tillverkning till laboratorietest i eget laboratorium och slutlig granskning av tillhörande dokumentation. Du kan alltid vara säker på att våra produkter uppfyller fordringarna för CE-märkning enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 när det gäller hållfasthet, slagseghet, brottförlängning samt svetsbarhet och krav på beständighet.

Nordic Fastening Groups certifiering är utförd av A3Cert.

Dokumentation & Certifikat

Här hittar du intyg på att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar.
Deklaration om överensstämmelse.

Samtliga produkter levereras med kostnadsfria certifikat enligt EN 10204:2005 3.1.