Allmänna leveransbestämmelser NLS 10

För leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom
mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik
inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Returhantering

Retur av vara skall godkännas av Nordic Fastening Group AB (Leverantören). Det åligger Köparen att uppvisa fakturakopia på varan för Leverantörens representant.

Godkänd retur av lagervara som är förorsakad av Köparen krediteras till 80 procent, under förutsättning att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning. Godkänd retur skall returneras till Leverantören inom 30 dagar från Leverantörens godkännande, dock senast 2 månader efter det att varan levererats till Köparen. Det åligger Köparen att bifoga Leverantörens returgodkännande när varan returneras. Köparen är ansvarig att betala returfrakten till Leverantörens lager.

Är en retur orsakad av felaktig hantering av Leverantören, krediteras varan till 100 procent och Leverantören betalar returfrakt. Förutsättningen är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad originalförpackning.

Returer till ett värde under 200 kronor hanteras ej av Leverantören.

I övrigt hänvisas till NLS 10.