Dubbelväggsproduktion

Tvillingväggen – även känd som trippelvägg, elementvägg, hålvägg eller gallerbalksvägg – används i allt större utsträckning inom alla byggområden. Väggarna kan vara individuellt utformade, har fysiska egenskaper såsom in-situ betongväggar och möjliggör snabb konstruktion med prefabricerade betongelement. Elementtak/halvfärdiga undertak kan också produceras effektivt med detta system.

Startsetet låter dig sätta upp ett produktionsområde för dubbelväggar, trippelväggar, elementväggar, hålväggar, gallerbalkväggar eller elementtak/halvfärdiga tak, även där utrymmet är begränsat, t.ex. i en befintlig produktionshall. Arrangemanget av de enskilda komponenterna kan anpassas till dina rumsförhållanden. Byggandet av en produktionslinje är alltså möjligt med en relativt kort ledtid.

Läs mer och beställ hos BETA