Kvalitetskontroll fästelement

Vi har unika möjligheter att vara säkra på att vi levererar kvalitet - ett eget kontrollaboratorium!

Noggrann kvalitetskontroll av fästelement i alla led är vår målsättning. De flesta av våra fästelement och infästningar tillverkas av leverantörer vi själva valt ut eller i vår egen fabrik i Polen. Vi är noga med att säkerställa kvaliteten genom att ställa höga krav på noggrannhet i produktionen och genom att ta stickprover redan vid tillverkningen. Trots det kan avvikelser smyga sig in. Hur kan vi försäkra oss om att inga defekta fästelement når våra kunder?

Kvalitetskontroll i eget laboratorium

Vårt eget laboratorium spelar en nyckelroll. Vi kan själva utföra en mängd olika kvalitetskontroller och dokumentera de faktiska egenskaperna hos fästelementen i varje leverans. Med avancerad teknisk utrustning och välutbildad personal kan vi fastställa produktens mekaniska egenskaper, dimensioner, ytbehandling och gängtoleranser innan batchen sorteras in på vårt lager. Andra prov som ingår i vår kvalitetskontroll är vridhållfasthet och moment och klämkraft. För materialanalyser t.ex. kemisk sammansättning samarbetar vi med ett ackrediterat laboratorium. Alla prov utförs enligt gällande internationella standarder. Utrustningen kalibreras regelbundet av ackrediterad tredje part.

Läs mer om de olika tester vi kan göra i laboratoriet: