Vi testar hållfasthet och brottkraft

Ett fästelements hållfasthet påverkas bland annat av materialet, gängans utformning och värme. Egenskaper som definierar ett fästelements hållfasthet är t.ex. brottkraft och sträckgräns. Tillsammans med de krafter skruvförbandet utsätts för utgör de viktiga kriterier för att du ska kunna välja rätt produkt.

Ett grundläggande krav på varje fästelement är att det ska hålla för de laster som det beräknas utsättas för under angiven livslängd. Lasternas karaktär, konstruktionen och materialets egenskaper påverkar tillsammans med den omgivande miljön de skador eller deformation som kan uppstå i skruvförbandet.

Tack vare vårt provningslaboratorium kan vi försäkra oss om att våra fästelement håller vad vi lovar. Den dokumentation som följer med vår leverans styrker de resultat för hållfasthet som kontrollproven visar.

Vi verifierar kvalitetsdokumenten genom provdragning i vårt laboratorium. Detta säkerställer produktens hållfasthet och brottkraft.