Rätt ytbehandling av fästelement förhindrar korrosion och ger säkrare förband

Rostskador kan orsaka haverier på grund av att bärande konstruktionselement försvagats genom korrosion av olika slag. Därför är det av största vikt att välja rätt typ av ytbehandling av fästelementen.

Det är också viktigt att vara försiktig vid val av material. Välj alltid fästelement i ett material som har samma eller nästan samma ädelhet som det material skruven monteras i om förbandet kommer att utsättas för en fuktig miljö. Se kombinationer i tabellen.

Om stålskruven monteras i ett material av ädlare sort, t.ex. koppar, kommer skruven att "offra" material och påskynda korrosionsangreppet på skruven.

Om samma stålskruv monteras i ett material av oädlare sort, t.ex. zink, kommer förhållandet bli det omvända. Monteringsmaterialet kommer att "offra" material istället för skruven.

Ytbehandling av fästelement

Nedan visas ungefärlig livslängd för ytbehandlingar i olika miljöer.

Miljö Blankförzinkning 10µm Varmförzinkning 55µm
Inomhus
Landsbygd
Mindre städer
Storstäder
Kustatmosfär, västkusten
Industriatmosfär, lätt
Industriatmosfär, normal
Industriatmosfär, svår
50 år
8 år
5 år
2 år
5 år
4 år
2 år
1 år
-
40 år
28 år
11 år
38 år
20 år
11 år
5 år

Ungefärlig livslängd för A2 (rostfritt) i industriatmosfär är 25 år och i kustatmosfär 50 år.
Ungefärlig livslängd för A4 (syrafast) i industriatmosfär är 50 år och i kustatmosfär 100 år.

Materialsammansättning

Tabellen nedan visar hur olika material passar ihop ur korrosionsaspekt.FZB FZV Alu Cu/Ms A2 A4
FZB
FZV
Alu
Cu/Ms
A2
A4
++
+
+
-
-
-
+
++
+
-
+
++
+
+
++
-
+
++
-
-
-
++
-
-
-
+
+
-
++
++
-
++
++
-
++
++

++ = Bra
+ = Acceptabel
- = Mindre bra