Kvalitets- och miljöpolicy för Nordic Fastening Group

Vi är sedan juni 2003 certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Nordic Fastening Group AB ökar lönsamheten för industriföretag. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder vi anpassade affärs- och produktlösningar för alla infästningsbehov. 

Våra produkter och tjänster skall hålla en hög och jämn kvalitet, vi skall med hjälp av yrkesskicklighet och engagemang ständigt jobba för att bli bättre och leva upp till de förväntningar som våra kunder och intressenter ställer. 

Vi skall uppfylla lagar och krav, upprätta tydliga och mätbara mål, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och förebygga föroreningar och kontinuerligt söka bättre lösningar med förnybar energi.

 Vi anser att ett starkt samhällsengagemang är viktigt för framtiden och därför sponsrar vi lokala föreningar och nationella organisationer. Vi samarbetar även med Kungälvs Kommun och Arbetsförmedlingen genom att anställa ungdomar som haft svårt att få jobb. Här kan vi göra stor skillnad

 Vi tillämpar Code of conduct för att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Detta gör att vi kan skapa en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer. 

Vi vill ha bra kommunikation, god stämning och att respekt för individen både fysiskt,psykiskt och socialt ska råda på Nordic Fastening Group AB.