TECHNOPLAN Vinkelelementform MS-WSE

Frästa, koniska luckor för direktformning, frästa profiler med triangulära avfasningar på alla sidor och ihåliga gummitätningar på alla tätningsytor garanterar absolut vattentäta formområden. 

Egenskaper & fördelar:
Hydraulisk drivning
Automatisk låsning
Fotformning justerbar i flera steg
Indelning och längder efter krav
Formlängder 6 500 till 12 500 mm
Elementhöjder 550 - 3 050 mm
Elementbredder 490 - 990 mm
Reduktionsgaller 250 mm
Extra utrustning med valsar för tung last
Integrerade vibratorer och omvandlare med fjärrkontroll

Läs mer och beställ hos BETA