Dragstagssystem

Vårt CE-märkta dragstagssystem 8.8 ersätter egentillverkade lösningar och undviker svetsning.
Systemet löser även alternativa staglösningar såsom limträförband, vindkrysstabilisering och balkongmontering.
Se även Macalloys drag- och tryckstagssystem där estetik är en avgörande faktor.

BESTÄLLNING
Vid beställning av färdigkapat system, ange **c-c mått mellan centrumhålen på gafflarna.

BASTA registrering för våra dragstag