Gängpressande skruv Torx, Taptite

Observera att rostfria gängpressande skruv är endast är lämpliga för mjuka material så som aluminium eller material med HV <110