m-connect gaffel

Mconnect finns tyvärr inte längre att tillgå. Ersätts fullt ut av Macalloy.

Se vårt Macalloy system med dragstag här >>

m-connect drag- och tryckstagsystem har ersatts med Macalloys drag- och tryckstagsystem som även det är ett CE-märkt stagsystem som har detaljer för alla typer av staglösningar.

Relaterade produkter