Eurokodnytt nr1 2011 V2

Eurokodnytt Nummer 1 - 2011 - Nytänkande inom stålbyggnadssektorn

Nytänkande inom stålbyggnadssektorn Införandet av Eurokodsystemet och den tillhörande utförandestandarden SS-EN 1090-2 ger flera val av metoder vid montage av skruvförband i stålkonstruktioner. Ett av dessa är att utföra procedurprov för de aktuella skruvförbanden där man styr åtdragningsparametrarna för att optimera förspänningskraften i skruvförbandet.

Historik
Inom den svenska stålbyggnadsbranschen är det tydligt att känsla och tumregler många gånger har varit vägledande vid montering och kontroll av skruvförband i stålkonstruktioner, trots att BSK 99 och BSK 07 varit styrande vid utförandet. BSK har dock varit begränsad i sitt val av metoder och utförande vid montering och kontroll av skruvförbandens förspänningsnivå. Det har också historiskt sett förekommit skruvbrott vid montering av skruvförband på grund av felaktiga och overifierade monteringsverktyg tillsammans med att kunskapen om att friktionskoefficientens inverkan på förspänningskraften inte varit tillräcklig. Detta har i många fall orsakat skruvbrott, felaktiga förspänningsnivåer eller strippning på gängor mellan mutter och skruv, trots att skruvar och muttrar med fullgod kvalité och teknisk dokumentation använts i skruvapplikationen.

Eurokoder
Övergången till Eurokodsystemet och införandet av de styrande dimensioneringsstandarderna för stålkonstruktioner, SS-EN 1993-1-1, Allmänna regler för byggnader, och SS-EN 1993-1-8, Knutpunkter och förband, har inneburit en förändringsprocess och ett nytänkande inom stålbyggnadssektorn vid montage av ingående skruvförband. För applikationer med skruvförband har SS-EN 1090-2 ”Tekniska krav på utförande av stålkonstruktioner” öppnat nya och fler tekniska möjligheter vid montering och kontroll av skruvförband i stålkonstruktioner. Med utförande enligt SS-EN 1090-2 kan man bättre säkerställa den förspänningskraft som man vill uppnå i enlighet med kraven på utförandet. En av de monteringsmetoder för skruvförband som anges i bilaga H till SS-EN 1090-2 är en så kallad procedurprovning, där förspänningskraften inkalibreras med de monteringsverktyg som monteringen kommer att utföras med. Denna metod optimerar förspänningskraften i skruvförbandet.

Styrande standarder
De produktstandarder som gäller för skruvar med tillhörande mutter och brickor till stålkonstruktioner ska uppfylla kraven enligt standarderna SSEN 15048-1 för icke förspända förband och SS-EN 14399-1 för förspända förband. De mekaniska egenskaperna för fästelement av kolstål och legerade stål anges i standarderna SS-EN ISO 898-1 för skruvar och SSEN ISO 898-2 för muttrar.

Samhörande produkter
SS-EN 14399 är klar och tydlig med att produkter från olika delar av standarden inte får blandas. Om så sker kan inte produkten säljas som CE-märkt enligt reglementet. Detta kan utgöra ett hinder vid offentlig upphandling. Om kombinationer ur olika produktstandarder blandas så förändras skruvkombinationens egenskaper och de dokumenterade provningsvärdena som följer produkten är ej längre gällande.

Val av metod
Valet av metod enligt EN 1090-2 är givetvis helt beroende av vilken applikation och storlek på montaget som ska utföras. De olika möjligheterna till val av åtdragningsmetoder och produktstandarder enligt EN 1090-2 ska ses som möjligheter till att få rätt förspänningskraft och ekonomiska montage av skruvförband i våra stålkonstruktioner.

Nordic Fastening Group AB utför procedurprov enligt EN 1090-2
Nordic Fastening Group AB har genom sitt kompletta program av fästelement för stålbyggnad levererat fästelement och utfört procedurprov till ett antal större konstruktioner, ett av dem är bygget av den nya svenska nationalarenan för fotboll i Stockholm, Swedbank Arena. Provningarna har utförts både i laboratorium och i fält. För att säkerställa förspänningskraften i skruvförbanden och för att få till ett rationellt montage anlitades Bult & Fästteknik AB som leverantör av både skruvförband och procedurprovningar innan montaget påbörjades.

Artikelförfattare: Björn Malmqvist, Nordic Fastening Group AB

Nytänkande inom stålbyggnadssektorn