Cirkulationsform BUS-M/BUS

BUS-M / BUS formsystem för produktion av dubbla vägg- och takelemen. Det robotkompatibla systemet finns med integrerade magneter (BUS-M) och utan integrerade magneter (BUS). Olika versioner och tvärsnitt finns som tvärgående och längsgående stoppvarianter.

Läs mer och beställ hos BETA