TECHNOPLAN Balkform

Universellt användbar balkform för tillverkning av sadeltakbalkar och parallellbalkar i olika utföranden, även med förstärkta ändstöd. Formen har individuella höjd- och lutningsinställningar och tillverkas i önskad längd. 

Leveransprogrammet innehåller tre produktvarianter:
MBS + TBS (standard)
TBS-K (krankapabel)
MBA (automatiserad)

Läs mer och beställ hos BETA