Kvalitetssäkring av infästning och fästelement

Kvalitetssäkring från val av infästning till korrekt montering
ger säkra konstruktioner

Att använda rätt infästning eller fästelement på rätt sätt är grunden för säker konstruktion. För att kunna göra det behöver du veta exakt vilka mekaniska egenskaper infästningen har och vad det innebär. Du behöver också kunna montera den korrekt så att förbandet fungerar som avsett.

Kvalitetssäkring - dokumenterad kvalitet

När du beställer infästningar eller fästelement från Nordic Fastening Group köper du dokumenterad kvalitet. I vårt tekniska laboratorium kan vi kontrollera att de infästningar vi levererar uppfyller de tekniska specifikationerna i sin produktstandard. Med varje leverans följer dokumentation enligt EN 10204:2005 som bestyrker kvaliteten.

Kvalitetssäkring - delad kunskap

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper. Det gör det lättare för dig att välja själv eller att förstå varför vi rekommenderar en viss infästning eller fästelement.

På våra tekniska sidor får du allmän information om mekaniska egenskaper och gällande standarder.
Vårt utbildningsprogram ger dig grundläggande kunskaper om infästningar och fästelement.
Vill du läsa ännu mer hittar du intressanta artiklar under publikationer.

Kvalitetssäkring - korrekt montering

Ute på arbetsplatsen kan vi bistå med olika typer av prover och mätningar som hjälper dig att arbeta effektivt med maximal säkerhet som resultat. Vi utför bl.a. procedurprovning, provbelastning av monterade fästelement och utdragsprov av pinnexpander och injekterade stänger i betong.

Vår kvalitetssäkring tillsammans med vårt utbildningsprogram gör oss till en säker samarbetspartner när du väljer infästningar och fästelement. På Nordic Fastening Group fortsätter vi att skapa nya möjligheter för att kvalitet, pris, kunskap och dokumentation skall överträffa dina förväntningar.