Kvalitetssäkring av fästelement och infästningar

Din trygghet när du köper fästelement och infästningar från 
Nordic Fastening Group

Alla fästelement och infästningar som lämnar Nordic Fastening Group har genomgått en noggrann kvalitetssäkring. Vi släpper inte ifrån oss något utan att ha full kontroll på vad det är vi levererar. Och vi vill att du som kund ska känna dig lika säker på vad det är du får.

Vår kvalitetssäkring innefattar:

…en generell kvalitetsstyrning - Nordic Fastening Group är certifierade enligt 9001. Det innebär att vi arbetar enligt ett kvalitetssystem som garanterar en hög och jämn kvalitet på vårt arbete och våra produkter.

…att produkten uppfyller tekniska specifikationer i sin produktstandard - Kvalitetssäkringen innebär att vi gör kvalitetskontroller på tre punkter:
1) hos producenten - Vår egen personal besiktigar fästelementen redan vid tillverkningen. Besiktningen kan ske på plats i fabriken eller genom att prover plockas ut och skickas till Kungälv för kontroll.

2) hos oss själva - När produkterna kommer till Kungälv genomgår varje batch en mottagningskontroll innan den sorteras in på lagret. Ett kontrolluttag görs enligt en given kontrollorder.

3) på arbetsplatsen - För att du ska vara säker på att förbanden alltid får rätt förspänningskraft kan vi utföra en procedurprovning ute på arbetsplatsen. I procedurprovningen mäter vi moment och klämkraft så att monteringsverktygen kan kalibreras rätt.

…att produkten uppfyller kundens krav och förväntningar - i vårt laboratorium kan vi testa och verifiera kundspecifika önskemål.

…dokumentation & spårbarhet - när artiklarna genomgått test vid mottagningskontrollen skrivs en kontrollrapport. Noggrann dokumentation med koppling till märkning på batchen innebär full spårbarhet och att vi kan plocka fram teknisk information om en artikel många år efter leverans. Testen säkerställer också att produktens mekaniska egenskaper motsvarar de tekniska specifikationerna i produktens kvalitetsdokument (EN 10204:2005).

…utbildning - Vi tar ansvar för våra produkter även efter att de lämnat oss. Vi utbildar gärna våra kunder så att de lättare kan välja rätt fästelement och infästningar och använda dem på rätt sätt.

Vad betyder vår kvalitetssäkring för dig?

Kvalitetssystemets tillämpning tillsammans med vårt kontrollaboratorium ger oss unika möjligheter att dokumentera och styra kvaliteten på våra produkter från produktion till lager och slutleverans till våra kunder.

Vi minimerar riskerna att en felaktig eller undermålig produkt levereras och monteras av misstag. Skulle du få en reklamation i framtiden kan vi spåra fästelementet och redovisa de tekniska kvalifikationerna för just den leveransen. Du kan med andra ord visa papper på att de fästelement du har monterade höll rätt kvalitet.

Vår kvalitetssäkring ger både oss som leverantör och dig som kund en trygghet - vi vet att de tekniska fordringarna och att era förväntningar på produkten uppfylls.