Vad är en EPD?

En miljövarudeklaration, eller EPD, är ett dokument som transparent kommunicerar miljöprestanda eller påverkan av en produkt eller material under dess livstid.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten.

Den gäller vanligtvis i tre till fem år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig.

NFG´s EPD arbete

Vi på Nordic Fastening Group jobbar kontinuerligt med att ta fram nya EPDér för våra olika produktgrupper alternativt specifika kundunika EPDér.

Våran fabrik som ligger i Polen har fyra stycken EPDér framtagna för alla våra kolstålsprodukter med eller utan någon ytbehandling.

Vi använder oss utav ONECLICK LCA´s programvara vid framtagning utav EPDér och via EPDHUB så tredje partsgranskas dessa och publiceras i deras register.

https://www.epdhub.com/

NFGAB´s EPDér

EPD namn: NFG Factory-Gorzow- Plain Steel Products
EPD nr: HUB-0722
Giltig till: 28.09.2028
Länk: https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0722

EPD namn: NFG Factory-Gorzow- Hot-dip Galvanized steel Products
EPD nr: HUB-0813
Giltig till: 02.11.2028
Länk: https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0813

EPD namn: NFG Factory-Gorzow- Electrogalvanized steel Products
EPD nr: HUB-0814
Giltig till: 02.11.2028
Länk: https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0814

EPD namn: NFG Factory-Gorzow- Powder Coated steel Products
EPD nr: HUB-0815
Giltig till: 02.11.2028
Länk: https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0815

GWP Co2/kg -Fästelement

Då vi som återförsäljare av fästelelement köper från flera olika inköpskanaler så kan vi enligt PCR reglerna för en EPD inte ta fram generella EPDér från flera olika tillverkare.
NFG hänvisar därför våra kunder i dagsläget till boverkets klimatdatabas där klimatdata för beräkning i klimatdeklartion finnes.

Version 02.04.000, 2023-01-24

Skruvar, spikar, fästdon och beslag, primär stål

Klimatdata för beräkning i klimatdeklaration

A1-A3 byggproduktens klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde

3.24 kg CO₂e/kg

A4 transporters klimatpåverkan GWP-GHG

0.0795 kg CO₂e/kg

A5 byggspills klimatpåverkan GWP-GHG, konservativt värde

0.166 kg CO₂e/kg

Boverkets klimatdatabas