Åtdragningsmoment och förspänningskraft

På följande sidor finns tabeller för ett par vanligen förekommande åtdragningsförhållanden:

  • åtdragningsmoment för obehandlade, anoljade stålskruvförband och
  • åtdragningsmoment för vaxade, rostfria skruvförband.

För att åstadkomma rätt förspänningskraft används momentnyckel eller skruv/mutterdragare med momentstyrning. Momentspridning max. ±5%.
Vid andra friktionsförhållanden, skruv- eller muttertyper måste värdena omräknas.

I de fall då det ställs höga krav på skruvförbandet t.ex om personskada eller ett allvarligt maskinfel kan orsakas av ett skadat skruvförband måste förspänningsförfarandet och förspänningsdata bestämmas genom procedurprov.

För mer information om åtdragningsmoment, förspänningskraft och procedurprov av skruvförband kontakta vår tekniska support.

Vid åtdragning av skruvförband till stålkonstruktioner enligt EN 1090, kontakta oss för information.