Gängpressande skruv - ST-gänga

Hålrekommendation för plåtskruv

Gänga Plåttjocklek Håldiameter d2 H12 eller H13 1) Frigående
hål
d4
Stål, mässing, koppar2) Aluminium Gjutmetall-
legering av
zink,
magnesium,
aluminium och
mässing
Plast
Dornade eller
uppslagna hål
Borrade eller
klippta hål
Dornade eller
uppslagna hål
Borrade eller
klippta hål
Härdplast Termoplast
Hålgrupp 1A Hålgrupp 1B Hålgrupp 2A Hålgrupp 2B Hålgrupp 3 Hålgrupp 4 Hålgrupp 5
d2 3) d2 3) d2 3)  
ST 2,2
d1 = 2,24
P = 0,79
U2 = 0,8
- 0,56
(0,56) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,5
-
-
-
-
-
-
1,6
1.7
1,8
1,8
1,9
1,9
-
-
-
-
-
-
-
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
2 3 2 5 2 5 2,8
ST 2,9
d1 = 2,9
P = 1,06
U2 = 1,1
- 0,56
(0,56) - 0,63
(0,63) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,25
(1,25) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
2,2
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
-
2,2
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,7 5 2,5 6,5 2,4 6,5 3,6
ST 3,5
d1 = 3,53
P = 1,27
U2 = 1,3
- 0,56
(0,56) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,25
(1,25) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 6
2,8
2,8
2,8
-
-
-
-
-
-
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
3
-
-
-
2,8
2,8
2,8
-
-
-
-
-
-
-
2,6
2,6
2,7
2,8
2,8
3
3
3,3 6,5 3,2 6,5 3 6,5 4,2
ST 4,2
d1 = 4,22
P = 1,41
U2 = 1,4
- 0,5
(0,5) - 0,63
(0,63) - 0,88
(0,88) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 3,5
(3,5) - 10
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
-
-
-
3,2
3,2
3,2
3,3
3,5
3,8
3,9
-
-
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
-
-
-
-
2,9
3
3,2
3,5
3,7
3,8
3,9
3,9 6,5 3,8 8 3,7 8 5
ST 4,8
d1 = 4,8
P = 1,59
U2 = 1,6
- 0,5
(0,5) - 0,75
(0,75) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 3,5
(3,5) - 4
(4) - 4,75
(4,75) - 10
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7
3,7
3,9
3,9
4
4,1
4,3
4,4
4,4
-
-
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
3,9
4
4,2
4,5 6,4 4,5 8 4,3 8 5,8
ST 5,5
d1 = 5,46
P = 1,81
U2 = 1,8
- 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,5
(1,5) - 1,75
(1,75) - 2,25
(2,25) - 3
(3) - 3,5
(3,5) -4
(4) - 4,75
(4,75) - 10
4,7
4,7
-
-
-
-
-
-
-
-
4,2
4,3
4,3
4,5
4,6
4,7
5
5
5,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,1
4,1
4,2
4,4
4,6
4,6
4,8
4,8
4,9
5 7 5 9,5 4,8 9,5 6,6
ST 6,3
d1 = 6,25
P = 1,81
U2 = 1,8
- 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2
(2) - 3
(3) - 4
(4) - 4,75
(4,75) - 5
(5) - 10
5,3
-
-
-
-
-
-
-
4,9
5
5,2
5,3
5,8
5,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5,2
5,3
5,4
5,6
5.8
5,9 8 5,9 9,5 5,6 8 7,4

1) 0m H13 väljs skall angivna värden för d2 minskas med 0,1 mm.
2) HB max 120. Vid hårdare material ökas tabellvärdena med 0,1 - 0,2 mm.
3) Min. inskruvningslängd. Värdena i tabellen gäller för sätthärdade skruvar av stål. För ST-gängade skruvar av annat material t.ex rostfritt stål eller mässing, bör monteringsprov göras i varje enskilt fall.