Teknopedia

I vår Teknopedia kommer vi att samla information kring ytbehandlingar, skalltyper m.m. Där kan du själv kan vidareutbilda dig kring diverse ämnen. Teknopedian fylls på fortlöpande. 

Utbildningar i fästelement

VILL DU VETA MER OM FÄSTELEMENT?

På Nordic Fastening Group AB har vi ingående teknisk kunskap inom fästelement och många års branscherfarenhet av hur fästelement används på rätt sätt i olika applikationer. Vi delar gärna med oss av vår kunskap i form av olika utbildningar. Målet med Nordic Fastening Groups utbildningsprogram är att öka kunskapen inom ämnet fästelement. Utbildningarna är anpassade så att kursdeltagare med olika kunskapsnivåer ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Nordic Fastening Group AB erbjuder även skräddarsydda företagsanpassade kurser vid behov

 Vi har haft kursdeltagare från bland annat

Informativ, bra föreläsare, praktisk förankring. Bra att vikten av kvalitet poängteras
Kursdeltagare om grundkursen i fästelement
Känns som en kurs som alla håller på med montage enligt EN 1090 skall gå. Även nyttig för konstruktörer
Kursdeltagare om kursen mekaniska förband
Man fick lära sig allt nödvändigt om skruvförband enligt EN 1090 vid ett enda tillfälle
Kursdeltagare om kursen mekaniska förband