Betongbehållare & fördelare

Betongbehållare, betongfördelare och betongsilos som är designade för snabb och säker transport, för exakt dosering och enkel hantering. 

Spikrullar, utmatningsskruvar och transportanordningar dimensioneras i enlighet med betongkonsistensen och appliceringsförhållandena i din betonganläggning. Med kapaciteter upp till 6,0 m³, i antingen rund eller rektangulär form och med elektromekanisk eller hydraulisk aktivering av förslutningen.

Läs mer och beställ hos LOADLIMIT