Magneter för formsättning

För tillverkning av plana prefabricerade betongdelar som tak, väggar och fasadskivor behöver du tillverkningsutrustning som garanterar dig dimensionsnoggrannhet, ytor i exponerad betongkvalitet och effektivt arbete.

Ett komplett formsystem erbjuds för detta, baserat på magnetteknik. Utvecklats under lång tid via samarbeten med betongfabriker så att formtekniken uppfyller dina krav på noggrannhet, appliceringssäkerhet och robusthet.

Finns även möjlighet att ta fram skräddarsydda magneter för en mängd olika användningsområden i er betongfabrik.