Sandwich

Produkter tillverkade i rostfri tråd, för sammankoppling av fasadskiva med innerskiva i en sandwichvägg i betong.