OIL-EX® Absorption Mat

Ta kontakt med din säljare vid beställning

OIL-EX® absorberar flytande kolväten såsom oljor, smörjmedel med låg viskositet, bränslen och organiska lösningsmedel och binder selektivt kolväten i emulsioner. För teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com