FE.DSS

Den invändigt gängade lyftöglan FE.DSS gör att du kan lyfta direkt i befintliga utstickande gängade lyftpunkter.  
Lyftet är dubbelt ledat vilket gör att det kan rotera vid lyft. Ce-Märkt.