Magnetursparing stål

Vår magnetursparing stål används vid ingjutning av t.ex. kulankare. Magentursparingen används när man vill fixera ankaret mot en stålform.

Relaterade produkter