Cimax®

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Cimax® utvecklades för att ge ett effektivt skydd mot störande vibrationer som påverkar byggnader som stöds under grundvattennivån. Det är en vidareutveckling av det beprövade Cibatur-lagret. För teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com