Piolo

Piolo är ett nytt revolutionerande CE-märkt lyft för resning av betongelement tillsammans med Magnille lyfthuvud. Piolo är kompatibelt med ett flertal produkter i NFG:s kulankarsystem.

Lastgrupper är baserad på lyfthuvuds kapacitet och används för att koppla ihop rätt ankare med rätt lyfthuvud. För ankarets kapacitet, se aktuell hanteringsblad.

Relaterade produkter