NEO-SA

CE-märkt stavankare för ingjutning i betongelement. Stavankaret består av ett lite längre kamstål som leder ner krafterna effektivt i tunna betongelement. Tillverkat av kamstål.

Lastgrupper är baserad på lyfthuvuds kapacitet och används för att koppla ihop rätt ankare med rätt lyfthuvud. För ankarets kapacitet, se aktuell hanteringsblad.

Relaterade produkter