Perforated™-Sliding Bearing

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Ett perforerat glidlager som består av flera lager av elastomer och mellanliggande skikt av väderbeständigt stål, kvalitet WTSt 52-3.

Läs mer:
http://www.calenberg-ingenieure.com/