Cisilent® Type E

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Cisilent® är en effektiv lösning för brusproblem.  Det behövs inte mycket utrymme för installationen. Mobila system är också möjliga på grund av låg transportvikt och enkel installation. För teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com