RHS 100

RHS 100 är en gängad rörhylsa som även kallas laxstjärt eller bladhylsa. Rörhylsan gjuts in i betongelement och fungerar som en bra och enkel infästning för lite lättare laster.

Basta registrering för RHS 100

Relaterade produkter