Väggkoppling

Fogning av betongelement utan svetsning! Vägganslutningen är en CE-märkt skruvförband av prefabricerade väggelement. Kontakta din säljare för mer information och ett hanteringsblad.