Universalolja 5-56

Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt underhåll. Innehåller PTFE som förbättrar smörjningen under en längre tid i tuffa förhållanden. Fungerar mycket bra där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser förekommer. Tränger undan fukt och förebygger elfel. Ger gott skydd mot korrosion. Tränger snabbt in och lossar gängade delar som kärvar eller metallytor som sitter fast. Rengör och skyddar ytor mot föroreningar från maskinbearbetning och hantering.

Läs säkerhetsdatablad för användning.