Spiralborr, extra långt

235 / 236 / 237. Spiralvinkel 28°. Spetsvinkel 118°. Ånganlöpta från 2.36 mm. Med urspetsning, 235 från 2.37 mm, 236 från 2.7 mm och 237 från 3.5 mm, för noggrann centrering, reducering av axialkraften samt ger bättre håltolerans. Specialborr för extremt djupa hål, skärhastigheten och matningen måste dock anpassas till borrens stabilitet. Det är också nödvändigt med urspåning och god kylning. Noggrann urspetsning vid omslipning är nödvändig för att uppnå ett gott resultat. Mått enligt DIN 1869. Komplett sortiment: dimensioner, olika beläggningar etc, se Gührings originalkatalog.