Loxeal 86-72

Permanent, stark anaeroblim baserat på metakrylat för låsning och tätning av gänganslutningar och monterade delar. Hög viskositet och tixotrop effekt tillåter större toleranser. Hög resistens mot korrosion, vibrationer, vatten, gas, olja och många kemikalier.
Högtemperaturstabil, upp till +230 °C.
Viskositet: 5000-28000 mPas (+25 °C).
Gasgodkänd (DVGW).

Produktinformation