Gängpressande skruv, Taptite

Observera att rostfria gängpressande skruv endast är lämpliga för mjuka material så som aluminium eller material med HV <110