Låsbricka utan kapsel

Dimension axel d1,6-3,24,0-4,04,8-17,018,0-25,4
Antal spår R4569