MVBFF 4.6 DIN 605

Vagnsbult med fyrkant och försänkt huvud. 

d1M6M8M10
b182226
d2 max16,5520,6524,65
k max7,459,4511,55
v max6,488,5810,58