HGS 4.6 UNC DIN 976

Helgängad stång Tumgängad UNC, Hållfasthetsklass 4.6.

Mekaniska egenskaper: ISO 898-1:2013