Civerso

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Civerso är en mikrocellulär EPDM med låg vattenabsorption. De stängda, mikroskopiskt små håligheterna garanterar deformationer i planets riktning. Detta är nödvändigt för att skydda de vertikala områdena mot vibrationer. För teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com