Perforated™ Bearing, Type Z

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Det perforerade lagret, Typ Z består av flera lager av elastomer med mellanliggande skikt av väderbeständigt stål, kvalitet WTSt 52-3. 
Teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com