Nitmutter FTRE

Delvis 6-kant och reducerat huvud

d 6Hr min÷maxM1MM2XD
M46,5÷6,86,46,370,46,3
M56,5÷6,77,37,380,47,1
M69,4÷9,69,79,710,40,49,5
M810,2÷10,610,710,711,60,410,5