Träskruv TKFS Envägsspår

Säkerhetsskruv försänkt träskruv med envägsspår.  

d3,5455,5
dk6,57,59,210,2
Huvudhöjd1,932,22,52,75