Multinit försänkt

d3,244,8
D66,58,5
K0,80,81,1
Hål Ø3,44,25,1