Spårringstång för in och utvändiga spårringar Teng Tools 480

För både invändiga och utvändiga spårringar. Fyra utbytbara huvuden - ger åtta olika kombinationer. Spetsarna är lätt magnetiska. Returfjäder. Plastklädda skänklar. DIN 5265 utvändiga spårringar. DIN 5254 invändiga spårringar.