Cigular Slab Bearing

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Calenberg Cigular® plattbärlager är ett värmeisolerat, permanent fjädrande element med skjuvdeformationsegenskaper för stöd av armerade betonggolv på bärande konstruktioner enligt DIN 18 530. För teknisk information se: http://www.calenberg-ingenieure.com/