Allskruv

För gips, skruvas för hand. Bits PH nr 2.