Deformationslager S70

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Deformationslager (kompaktlager) används medprefabriceradebetongkonstruktionerföratt t.ex. överföra laster, ta upp rörelser och vinkelavvikelsersamt skyddamot skadorsom kan uppstå på grund avtemperaturväxlingar.

S 70 är ett deformationslager utan förstärkning och med en slät kontaktyta. Anpassat för övervägande stastisk last. Det består av ett elastometriskt material som är ozonbeständigt och med hårdhet Shore A på 70 ±5. Beroende på storlek har S 70 en tryckkapacitet på upp till 15 N/mm².

Deformationslagret kan tillverkas i olika storlekar efter kundens önskemål. Alla lager går att få med hål eller slits.
För teknisk information se: http://www.calenberg-ingenieure.com/