Cibatur®

Ta kontakt med din säljare vid beställning

Den profilerade Cibatur®-mattan består av en tygförstärkt elastomerplatta (sandwichkonstruktion) som på undersidan har trunkerade konformiga elastiska tappar. För teknisk information se: www.calenberg-ingenieure.com